Publicacions i escrits


Títol:      PUBLICACIONS I ESCRITS
Pàgina:   ESQUADRA ALADINS
Any:       2013

Arreplega en format pdf, articles publicats en diverse revistes i programes que parlen de la festa morocristiana. No estan tots, ni totes les colaboracions en consells de redacció que hem participat, que en son un bon grapat, però si els més importants.